02634706110 02634706110 info@jaltajhizco.com info@jaltajhizco.com  /   jaltajhiz.co@gmail.com
 
کرج،کمالشهر،500 متر نرسيده به پليس راه،خيابان صفا، بن بست اول کــرج،کمالشهر،500 متر نـرسـيـده بـه پلـيـس راه،خـیـابـان صـفــا، بـن بـسـت اول 

شیکر 10 لیتر

مجــــــهز به تــــــایمر جهــــــت تنــظیم زمــــان شیــک کردن  1 الی 99 ساعت و استفـاده از شیــکر بدون زمان  سیستم حرارتی و برودتی از طــریق اواپراتور تامین می گردد. و در صورت نیاز به دمای بالاتر از دمای محیط بصورت اتوماتیک، از سیستم الکتـــــــــریکی استفـــــاده می شـود دستگــــاه مجهــــــز به سیستـــــــم ورود و خـــــروج هــــــوا جهت تنظیــم هــوای تــــازه می باشد مجهز به لامپ روشنــــــــایی داخــل کـابین و همچنین لامپ UV کلاس C  جهت استـریل کـــابین  درب دستگاه مجهز به شیشــــــه دو جـــــــــــداره  جهت رویت داخل کابین و مجهـــــــز به قفل می باشد دستگاه قـــابلیت مجهـز شدن به نور 6000 لوکس در هر صفحـــــــــه مجـــــــزا و با تایمــــــر زمانی جهت تنظیم زمان در 24 ساعت برای شــــــــــب و روز


 
    1397/12/23
  • گروه صنعتی ژال تجهیز
  • 1397/12/23
  • گروه صنعتی ژال تجهیز